Christus

  • Geloven mormonen in Christus?
  • Aanbidden mormonen Joseph Smith ipv Christus?

De vraag is: wanneer is een groepering te beschouwen als christenen? Als men in zijn geloof en leven de leer en het evangelie van Christus centraal plaatst, is men christen. Er is meer dan bewijs genoeg dat mormonen Christus als hun leidsfiguur beschouwen.

 

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Ten eerste, de mormoonse kerk noemt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze naam is niet gekozen, maar is door openbaring aan de profeet Joseph Smith gegeven. De opdracht hiervoor kan je vinden in Leer & Verbonden 1.

Het is ook logisch. Mormonen geloven dat Christus deze kerk op aarde heeft ingesteld. Het is Zijn kerk, dus is het ook logisch dat ze Zijn naam draagt.

Heiligen der Laatste Dagen slaat op de leden. Zij geloven dat dit de laatste keer is dat Christus (daar is Hij weer) Zijn kerk op aarde hersteld heeft en dat deze pas zal eindigen bij Zijn terugkeer.

 

Mormonen lezen de Bijbel én het Boek van Mormon

 

Ten tweede, mormonen hebben hun Schriften. In de eerste plaats is er de Bijbel, ja, krak dezelfde bijbel die christenen gebruiken. Er zijn verschillende vertalingen in omloop, maar in hun bijbel staat hetzelfde als in andere bijbels. Er is geen aparte versie gemaakt voor de mormoonse kerk.

Mormonen hebben nog andere Schriftuur, zoals het Boek van Mormon, de Parel van Grote Waarde en de Leer en Verbonden. Het meest bekende is natuurlijk het Boek van Mormon. Daar komt hun bijnaam ook van, maar ook het misverstand dat dit boek de bijbel zou vervangen. Quod non. Het oude testament en het nieuwe testament zijn twee delen van de bijbel die over Christus getuigen, het Boek van Mormon is gewoon nog een ander boek.

Gaat het Boek van Mormon dan over Mormon? Neen, hij is gewoon de profeet van de oudheid die dit boek samengesteld heeft. Het boek gaat over Christus. Om exact te zijn: het Boek van Mormon telt 6607 verzen en telt 3925 verwijzingen naar Christus. Gemiddeld dus één keer per 1,7 verzen. Gewoon ter info: da’s meer dan in de Bijbel.

Het Boek van Mormon is door de profeet Joseph Smith vertaald. Hij was de eerste profeet van deze moderne tijden en de stichter van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Daarom wordt hij beschouwd als een belangrijk persoon en wordt er vaak over hem gesproken, maar hij wordt niet aanbeden. Mormonen bidden enkel tot God, die ze Hemelse Vader noemen, en Jezus Christus.

 

Christus is de kern van hun geloof

 

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (1995-2008), heeft gezegd:

Wij zijn letterlijk christenen, en steeds meer mensen gaan dat erkennen. Er is een tijd geweest dat iedereen dacht dat we geen christenen waren. Ze gaan nu beseffen dat we dat wel degelijk zijn en dat we een belangrijke en dynamische godsdienst hebben die op de leringen van Jezus Christus is gebaseerd. Uiteraard aanvaarden we Jezus Christus als onze Leider, Koning en Heiland […] de belangrijkste persoon in de geschiedenis van de wereld, de enige volmaakte man die ooit op aarde heeft geleefd, de levende Zoon van de levende God. Hij is onze Heiland en Verlosser, en door zijn zoenoffer kunnen we het eeuwige leven ontvangen. Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bidden en aanbidden in de naam van Jezus Christus. Hij is de kern van ons geloof en staat aan het hoofd van onze kerk. Het Boek van Mormon is eveneens een testament van Jezus Christus en getuigt van zijn goddelijke aard, zijn leven en zijn verzoening.

 

Conclusie: mormonen zijn christenen

Voetnoten

  1. Lees meer over Leer en Verbonden

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.