Verzegeling of eeuwig huwelijk

 • Trouwen mormonen voor de kerk?
 • Waarom trouwen mormonen “voor tijd en eeuwigheid”?
 • Kunnen mormonen scheiden?
 • Wat bedoelt men met een “eeuwig huwelijk”?
 • Wat is een tempelhuwelijk?

 

Het gezin staat centraal in het heilsplan 1 van Hemelse Vader. Zo centraal dat een gezin niet enkel voor hun bestaan hier op aarde bij elkaar hoort, maar voor de eeuwigheid. In de Bijbel lezen we:

En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. 2

Daarom praten mormonen niet over trouwen of huwen, maar over verzegelen. Man en vrouw worden aan mekaar verzegeld voor tijd en eeuwigheid. Daarmee is de verzegeling niet enkel geldig op aarde maar ook in de geestenwereld en bij de opstanding. Een gezin vormen is één van de belangrijkste opdrachten die leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hier op aarde hebben.

Kinderen die geboren worden wanneer hun ouders al verzegeld zijn, zijn geboren in het verbond, dat wil zeggen dat zij ook reeds verzegeld zijn aan hun ouders en omgekeerd. Bekeerlingen die al getrouwd zijn voor de wet en reeds kinderen hebben, kunnen ook aan mekaar verzegeld worden. In dat geval worden eerst man en vrouw aan mekaar verzegeld en vervolgens de kinderen aan hun ouders.

Deze heilige verbintenis wordt uitsluitend in een tempel 3 gesloten. Ze kan enkel gesloten worden tussen mormonen die alle andere verbonden, zoals de begiftiging, reeds hebben aangegaan en tempelwaardig zijn. Aangezien deze ceremonie in een tempel gebeurt, kan ze enkel bijgewoond worden door tempelwaardige leden. Als bijvoorbeeld de ouders van iemand van het bruidskoppel geen mormonen zijn, kunnen ze hier niet bij aanwezig zijn.

 

Een eeuwige verbintenis

Het is het doel dat alle kinderen aan hun ouders verbonden zijn. Zo wordt er een ketting door alle generaties heen gevormd. Deze belofte werd aan Joseph Smith gegevens in een openbaring door de engel Moroni 4. Daarom is het belangrijk dat de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen plaatsvervangende verzegelingen doen in de tempel.

Mormonen noemen dit de geest van Elia, een belofte die de profeet Maleachi deed 5. Uiteraard kan men omwille van een gebrek aan bronnen niet de ganse ketting doorheen alle generaties tot aan Adam en Eva ontdekken. Daarom zullen er in het millenium 6 engelen de mensen die opgestaan zijn in de eerste wederopstanding bijstaan om nog al het nodige werk te verrichten.

Dit gebod staat zo belangrijk in alles waar De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voor staat, dat alleenstaanden of kinderloze koppels zich soms uitgesloten voelen binnen de kerk. De mormoonse leiders wijzen er daarom regelmatig in hun toespraken op dat er tal van redenen kunnen zijn waarom men geen partner vindt of waarom een huwelijk mislukt en dat het niet aan de mensen is om over hun broeders en zusters te oordelen, maar dat deze mensen integendeel met veel liefde moeten ondersteund worden.

 

Wat als men wil scheiden?

Wederom verwijzend naar de Bijbel kan men hier op aarde een verbond verbreken. Concreet kan dit enkel door het Eerste Presidium. Zij kunnen een verzegeling annuleren en dan is het alsof beide partners nooit aan mekaar verzegeld waren.

Omdat er in bepaalde periodes polygamie 7 toegestaan werd door God, zie je daar ook resten van in de doctrine van de verzegeling en meer bepaald omtrent de regels voor een scheiding. Zo kan een man die nog verzegeld is aan een (overleden) vrouw, verzegeld worden voor tijd en eeuwigheid aan een andere vrouw. Een vrouw daarentegen kan maar aan één man verzegeld zijn.

Tegenstanders zien hierin een verklaring dat polygamie nog steeds stiekem gedoogd wordt, maar de waarheid heeft dus gewoon met het verleden te maken. Als men het anders zou doen, zou men de opgedragen polygame verbintenissen uit het verleden nu plots “onwettig volgens de wet van God” maken.

Dat maakt dat er soms vragen op duiken waar niet altijd met zekerheid reeds openbaring is over gegeven. Onder andere over kinderen van gescheiden ouders waar de vrouw nadien verzegeld wordt aan een mormoonse man en de kinderen aan hem verzegeld worden. Soms kan men niet anders dan aanvaarden dat we in dit leven niet alles kunnen begrijpen over het leven nadien. Wat natuurlijk ook gretig wordt aangegrepen door mensen die De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen willen aanvallen.

 

Mormoonse tempels: verzegelingen voor eeuwig

 

 

Voetnoten

 1. zie ook “Wat is het heilsplan?
 2. Matteus 16:19
 3. Meer over tempels lees je hier
 4. Geschiedenis van Joseph Smith vers 38-39
 5. zie Maleachi 4: 6-5
 6. Een periode van 1000 jaar waarin Jezus Christus op aarde zal regeren
 7. Zie ook dit artikel over polygamie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.