Man en vrouw zijn gelijkwaardig

  • Waarom hebben alleen mannen de leiding bij de mormonen?
  • Waarom zijn de mormonen patriarchaal ingesteld?
  • Zijn mormoonse vrouwen minderwaardig?

 

Volgens de mormoonse doctrine zijn mannen en vrouwen volstrekt gelijkwaardig. Mormonen kijken daarvoor zelfs naar de symboliek van het scheppingsverhaal uit de Bijbel. Eva werd gevormd uit de rib van Adam. Niet uit iets van zijn voeten om over te lopen, niet uit iets van zijn hoofd om de baas over de zijn, maar wel uit zijn zijde om aan zijn zijde te staan als gelijkwaardige partner.

 

In de mormoonse declaratie “Het gezin: een proclamatie aan de wereld”, wat voor hen even zwaarwichtig geldt als alle andere doctrine uit hun Schriften, kunnen we lezen:

Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren.

Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen.

 

De taak om te presideren over het gezin wordt door vele tegenstanders gezien als een bevestiging dat mannen het voor het zeggen hebben volgens de mormoonse doctrine. Men vergeet dan echter deze opdracht te kaderen binnen het geheel van de mormoonse gebruiken en de christelijke leer. Presideren heeft daar een veel zachtere betekenis dan in de hedendaagse maatschappij.

 

Men vergelijkt het met het voorbeeld van Christus zelf. Uiteraard was hij de leider en presideerde hij Zijn twaalf apostelen, maar hij leerde hen dat de grootste onder hen hun grootste dienaar was. Zelf waste Christus de voeten van de apostelen om te tonen dat Hij hun dienaar was.

 

Zo is het dus ook met de mannen in de kerk. Zij krijgen de taak om leiding te geven, maar dit houdt tegelijk in dat zij de opdracht krijgen om de nederigste te zijn. Binnen de mormoonse kerk geldt het principe hoe hoger iemand dient, des te dienstbaarder moet hij zijn. Tegelijk geldt voor hen dat ze hun vrouwen op handen moeten dragen.

 

Gelijkwaardig maar niet gelijk

 

Mormonen stellen altijd heel duidelijk dat alle mensen gelijkwaardig zijn, want ze zijn allemaal kinderen van God. Ook in de proclamatie aan het gezin lezen we dat man en vrouw gelijkwaardige partners zijn. In handboeken van de kerk lezen we dat mannen die hun gezin leiden als een tiran en niet als gelijkwaardige partners, niet in waardigheid verkeren.

 

Veel mormoonse leiders hebben al verklaard dat de mannen in de kerk, tot en met de hoogste leiders, niets waard zijn zonder hun eeuwige1 partner. President Monson, één van hun hedendaagse profeten, heeft daarover heel duidelijk gezegd2:

Mannen moeten zorg dragen dat ze hun vrouwen niet doen huilen, want God telt hun tranen

 

Mormonen wijzen er echter altijd heel fijntjes op dat man en vrouw zeker gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Mormonen beschouwen het verschil van de geslachten als een pluspunt. Zij vinden dat vrouwen en mannen intrinsiek andere kwaliteiten hebben die bedoeld zijn om elkaar aan te vullen. Daarom dat de belangrijkste eenheid in de mormoonse leer het gezin is en niet de individuele leden.

 

Daarbij wordt vaak ook verwezen dat een man en een vrouw een belangrijke opdracht hebben om samen kinderen te hebben en dat ze in dit opvoeding ieder hun rol moeten spelen. Vrouwen worden binnen de mormoonse gemeenschap geëerd voor het feit dat ze kinderen kunnen krijgen. Tegelijk drukt de kerkleiding ook altijd hun bezorgdheid uit voor de waardering voor mannen en vrouwen die geen huwelijk aangaan en om eender welke reden alleenstaand zijn of geen kinderen kunnen krijgen.

 

Voetnoten

  1. Mormonen geloven dat een gezin eeuwig bij elkaar kan blijven; zie ook Verzegeling
  2. Toespraak algemene conferentie oktober 1990

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.