Vrouwen en het priestershap

  • Waarom dragen alleen mormoonse mannen het priesterschap?
  • Waarom zijn er geen vrouwen die leiding geven bij de mormonen?
  • Zijn mormoonse vrouwen minderwaardig?

 

Mormonen maken een belangrijk onderscheid in de discussie over gendergelijkheid, met name het verschil tussen kerkbeleid, mormoonse cultuur en doctrine.

 

Omdat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een grote wereldwijde organisatie omhelst met meer dan zestien miljoen leden, zijn er uiteraard regels nodig om de dingen vlot en consistent te laten verlopen. Zoals bijvoorbeeld de leeftijd waarop men op zending kan gaan.

 

Mormoonse cultuur heeft één kenmerk gemeenschappelijk met kerkbeleid: het wordt door mensen bepaald en veranderd. De mormoonse cultuur omvat gebruiken die niet opgelegd worden en soms zelfs niet gesteund worden door de kerk maar wel door de leden gevolgd worden gewoon “omdat het altijd al zo gedaan werd”. Zulke gebruiken zijn soms heel diep geworteld en sommige leden denken dan ook dat het om doctrine gaat of op zijn minst dat het kerkbeleid is, terwijl dit niet het geval is. Zo was er heel lang het gebruik dat enkel mannen voorgingen in het gebed tijdens bijeenkomsten.

 

Doctrine dan omvat allemaal zaken die door God zijn vastgelegd en die enkel door God gewijzigd kunnen worden. Doctrine kan enkel gewijzigd worden (en bijna altijd is het eerder een aanvulling dan een wijziging) indien de profeet en president van de kerk daartoe geïnspireerd wordt evenals zijn raadgevers in het eerste presidium en de leden van het quorum der twaalf apostelen. Pas als zij allemaal instemmen wordt het voorgelegd op een algemene conferentie en moet het door alle leden goedgekeurd worden.

 

De bepaling omtrent het priesterschap vallen in deze laatste categorie. Volgens de mormonen behoren alle sleutels van het priesterschap aan Jezus Christus en enkel Hij bepaalt hoe het gebruik van deze sleutels gedelegeerd wordt aan stervelingen.

 

Wijzigingen doorheen de tijd

 

Doctrine wordt maar zeer zelden gewijzigd, maar kerkbeleid en zeker de mormoonse cultuur is constant in beweging en wordt dus ook vaak aangepast aan de tijdsgeest. Het idee om vrouwen meer zichtbaarheid te geven in de kerk is een idee dat er niet plots gekomen is, maar gegroeid is.

 

De mormoonse kerk is net zoals iedere kerk altijd terughoudend om hals over kop wijzigingen door te voeren en kan daardoor uiteraard als behoudsgezind gezien worden, maar tegelijk stellen we vast dat het de kerkleiding zelf is die werk gemaakt heeft om enkele beleidsvisies aan te passen en culturele normen te wijzigen. Om die reden zien we nu wel vrouwen bidden en toespraken geven tijdens algemene conferenties en hangen er op veel plaatsen foto’s van de presidia van de vrouwelijke hulporganisaties, om te laten zien dat er ook veel vrouwen betrokken zijn bij de leiding van de kerk.

 

Tegelijk waarschuwt de mormoonse kerk er regelmatig voor dat ondanks hun eigen inzet om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te verdedigen, dat gelijkwaardigheid niet hetzelfde betekent als gelijk zijn1.

 

Vrouwen en het priesterschap in de mormoonse kerk

 

Binnen de mormoonse gemeenschap bestaan bewegingen2 die opkomen voor het recht van vrouwen om ook het priesterschap te “hebben”, omdat volgens hen anders de zegeningen van het priesterschap aan hun onthouden worden.

 

Kate Kelly, de oprichtster van Ordain Women, werd geëxcommuniceerd op 23 juni 2014, nadat ze verschillende malen gevraagd was haar activisme te milderen. Deze beslissing werd genomen door de lokale leiders en niet door het centrale gezag van de kerk. De reden was ook niet omdat Kelly een afwijkende mening had, maar dat ze doelbewust anderen probeerde te overtuigen dat de kerkleiding fout zat en actief te protesteren tegen de kerkleiding. Kelly is de enige die geëxcommuniceerd werd. Anderen die dezelfde mening deelden, werden niet gestraft omdat het niet verboden is een andere mening te hebben binnen De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, maar wel om anderen actief aan te zetten tot afvalligheid.

 

De leiders van de kerk hebben echter duidelijk gesteld dat de zegeningen van het priesterschap er voor iedereen zijn. De sleutels van het priesterschap geven leiding aan zowel mannen als vrouwen, stelt de leiding3, waarbij men er op wijst dat mannen niet het priesterschap hebben, maar het gebruiken als een heilige plicht om alle kinderen van God te zegenen.

 

Ook de vrouwen die in de presidia van de hulporganisaties zitten, hebben al duidelijk aangegeven dat men het verschil moet zien tussen het priesterschap gebruiken – wat voor mannen is voorbehouden – en de zegeningen die tot stand komen door dat priesterschap.

 

Onafhankelijk onderzoek4 bij mormoonse vrouwen toonde aan dat 90% van de ondervraagde mormoonse vrouwen in de VS aangaf dat het priesterschap voor hen niet hoefde om zich gelijkwaardig te voelen aan mannen.

 

 

Voetnoten

  1. Zie ook het artikel omtrent Gelijkwaardigheid van man en vrouw
  2. De bekendste is Ordain Women
  3. Apostel Oaks in de april conferentie van 2014
  4. Pew research 2013: Big majority of Mormons (including women) oppose women in priesthood
Tagged:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.