Mormonen zijn geen sekte

Zijn de mormonen een sekte?

Vormen de mormonen een sekte? Is het mormonisme een gevaarlijke sekte? Is de mormoonse kerk erkend? Dit is een moeilijke vraag, omdat ze eerst vereist dat we definiëren wat een sekte is. Strikt genomen is een sekte een geloofsgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als […]

Lees Meer