Mormonen

Wat zijn mormonen?

Wie zijn de mormonen? Waar komt de naam mormonen vandaan?   Mormonen zijn lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die op 6 april 1830 in Fayette (New York, VS) opgericht werd, onder leiding van de profeet Joseph Smith. Slechts een handjevol volgelingen waren er toen bij. Inmiddels telt De […]

Lees Meer
Joseph Smith

Wie is Joseph Smith?

Wie heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gesticht? Was Joseph Smith een profeet?   Joseph Smith is de stichter en eerste president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij en vijf anderen hebben de kerk officieel op 6 april 1830gesticht in Fayette (New York, VS). […]

Lees Meer
Boek van Mormon

Welke zijn mormoonse heilige schriften?

Welke heilige boeken lezen de mormonen? Wat bedoelen met mormonen met Schriftuur? Wat is de Leer en Verbonden? Wat is De Parel van Grote Wijsheid?   Mormonen beschouwen vier boeken als Schriftuur: De Bijbel (zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament) Het Boek van Mormon De Leer en Verbonden De Parel van Grote Waarde […]

Lees Meer
De Bijbel

Lezen mormonen in de Bijbel?

Hebben mormonen hun eigen Bijbel? Beschouwen mormonen de Bijbel als een heilig boek? Vinden mormonen het Boek van Mormon belangrijker dan de Bijbel? Mormonen beschouwen vier boeken als Schriftuur : De Bijbel (zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament) Het Boek van Mormon De Leer en Verbonden De Parel van Grote Waarde Voor mormonen […]

Lees Meer
Christus

Zijn mormonen christenen?

Geloven mormonen in Christus? Aanbidden mormonen Joseph Smith ipv Christus? De vraag is: wanneer is een groepering te beschouwen als christenen? Als men in zijn geloof en leven de leer en het evangelie van Christus centraal plaatst, is men christen. Er is meer dan bewijs genoeg dat mormonen Christus als hun leidsfiguur beschouwen.   De Kerk van Jezus […]

Lees Meer