Boek van Mormon

  • Welke heilige boeken lezen de mormonen?
  • Wat bedoelen met mormonen met Schriftuur?
  • Wat is de Leer en Verbonden?
  • Wat is De Parel van Grote Wijsheid?

 

Mormonen beschouwen vier boeken als Schriftuur:

  1. De Bijbel (zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament)
  2. Het Boek van Mormon
  3. De Leer en Verbonden
  4. De Parel van Grote Waarde

Voor mormonen bevatten deze vier boeken allemaal het woord van God. Er is geen voorkeursvolgorde in deze boeken, maar het Boek van Mormon krijgt natuurlijk wel veel aandacht omdat het een boek is dat uniek is als schriftuur voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Mormonen krijgen de raad om elke dag de Schriften (eender welke) te bestuderen, maar zeker specifiek ook elke dag in het Boek van Mormon te lezen.

Mormonen gebruiken ook geen “mormoonse” versie van de Bijbel. Zij lezen dezelfde Bijbel als andere christenen 1.

 

Het Boek van Mormon

Het Boek van Mormon is het boek dat zeer specifiek is voor de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Daaraan ontlenen ze hun bijnaam. Het Boek van Mormon is een vertaling van een samenvatting van oude kronieken van Joden die uit Jeruzalem vertrokken zijn naar het oude Amerika. Hun koningen, leiders en profeten hebben in kronieken heel wat geschiedkundige verhalen evenals openbaringen neergeschreven. Deze kronieken waren op vergulde koperen platen geschreven en waren na de ondergang van de Nephieten verborgen totdat God ze tevoorschijn liet komen door de hand van de engel Moroni.

Het boek is genoemd naar één van de laatste profeten, genaamd Mormon, die een samenvatting heeft gemaakt van de eigenlijke kronieken. Zijn zoon Moroni heeft de laatste hand gelegd aan het boek en vervolgens de platen verborgen tot ze opnieuw geopenbaard werden aan de profeet Joseph Smith.

Een volledige achtergrond kan je lezen in dit aparte artikel.

 

Leer en Verbonden

De Leer en Verbonden is een bundel van hedendaagse openbaringen. De meeste openbaringen werden aan de profeet Joseph Smith gegeven om verduidelijking te geven bij de herstelling van het evangelie op aarde en het opnieuw stichten van de kerk van Jezus Christus.

Hoewel de meeste afdelingen zijn gericht aan leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en vaak zelfs aan één van de eerste leden in persoonlijke naam, zijn de boodschappen, waarschuwingen en aansporingen voor het welzijn van de gehele mensheid.

Leer en Verbonden is uniek omdat het geen vertaling is van een oud boek, maar echt bedoeld is voor deze tijden. Daarom spreekt het zo direct en geeft het veel duidelijkheid omtrent vele geboden. Het bevat 138 hoofdstukken, die afdelingen worden genoemd.

Joseph Smith ontving reeds openbaringen voor dat hij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen stichtte. Reeds vanaf het prille begin wilden leden deze openbaringen kennen en bestuderen. Er werden dus heel veel afschriften gemaakt van de manuscripten en verspreid onder de leden.

Zoiets leidde natuurlijk tot fouten en al snel werd beslist deze openbaringen te ordenen en als bundel uit te geven. Joseph Smith maakte daarbij een selectie en bepaalde een volgorde. Deze volgorde was zeker niet chronologisch en Smith voelde zich dikwijls geïnspireerd om nog bijkomende zinnen toe te voegen ter verdere verduidelijking.

In 1833 werd beslist de thans gekende openbaringen samen in een boek uit te geven, dat de titel Boek van Geboden zou heten. In 1835 werd dan beslist de Leer en Verbonden uit te geven in een vorm die nog steeds gelijkt op de huidige versie, hoewel er door de jaren heen wel openbaringen zijn toegevoegd en bepaalde formuleringen zijn gewijzigd.

Meer informatie en gedetailleerde geschiedenis kan je vinden in dit artikel.

 

Parel van Grote Waarde

Dit boek bevat vertalingen van oude manuscripten die het boek van Abraham en het boek van Mozes bevatten. Verder bevat het nog stukken over de kerkgeschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze zijn allemaal geschreven door de profeet Joseph Smith.

De inhoud is verschillende malen herzien, naargelang de behoeften van de kerk dat nodig maakten. In 1878 werden stukken van het boek Mozes toegevoegd die niet in de eerste uitgave stonden. In 1902 werden bepaalde gedeelten van de Parel van grote waarde weggelaten omdat ze ook in de Leer en Verbonden waren vermeld. De indeling in hoofdstukken en verzen, met voetnoten, vond plaats in 1902.

Er werden geen andere veranderingen aangebracht tot april 1976, toen twee onderdelen met openbaringen werden toegevoegd. In 1979 werden deze twee onderdelen uit de Parel van grote waarde overgeheveld naar de Leer en Verbonden, waar zij nu te vinden zijn als afdeling 137 en 138. In de huidige uitgave zijn een aantal veranderingen aangebracht om de tekst in overeenstemming te brengen met vroegere documenten.

 

Voetnoten

  1. zie ook “Lezen mormonen in de Bijbel?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.