Het doel van deze site is om eerlijke informatie te verstrekken over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel gekend als de mormoonse kerk oftewel het mormonisme. Wij pretenderen niet dé waarheid te bezitten, noch hebben we de bedoeling iemand in zijn (on)geloof te kwetsen. We willen gewoon zo open mogelijk antwoorden op vragen die er zijn.

Wij hebben ook niet de bedoeling welles-nietes spelletjes te spelen over verschillende religies. Wij willen ook niet in eindeloze discussies gaan met tegenstanders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen of ex-leden. Ieder maakt zijn keuze en die respecteren zij.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn enkele mormonen die vonden dat het tijd was om niet alleen anti-mormoonse informatie op het Internet te vinden, maar ook eens antwoorden te geven vanuit de beleving van gewone leden. Deze site is geheel ons eigen initiatief en wordt niet gesteund of opgedragen door de leiding van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Niemand van ons is geroepen om dit werk te doen.