Vrouwen en het priestershap

Mogen vrouwen priester worden bij de mormonen?

Waarom dragen alleen mormoonse mannen het priesterschap? Waarom zijn er geen vrouwen die leiding geven bij de mormonen? Zijn mormoonse vrouwen minderwaardig?   Mormonen maken een belangrijk onderscheid in de discussie over gendergelijkheid, met name het verschil tussen kerkbeleid, mormoonse cultuur en doctrine.   Omdat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen […]

Lees Meer
Hemelse Moeder

Is er een hemelse moeder volgens de mormonen?

Geloven mormonen in hemelse ouders? Bidden mormonen ook tot een hemelse moeder? Wat weten we over onze moeder in de hemel?   De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leert haar leden dat alle mensen geliefde geesteskinderen zijn van een Hemelse Vader en een Hemelse Moeder. De verklaring hiervoor kan men […]

Lees Meer
Jezus Christus - eeuwig leven - heilsplan

Wat is het Heilsplan volgens de mormonen?

Wat is Gods plan van geluk? Wat is het mormoonse heilsplan? Waar komen we vandaan? Wat doen we hier? Waar gaan we naartoe?   Mormonen geloven een zeer specifiek plan van God omtrent ons bestaan. Ze geloven dat wij eeuwige zielen hebben en dat we al bestonden voor we op aarde kwamen en dat we […]

Lees Meer
Joseph Smith

Wie is Joseph Smith?

Wie heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gesticht? Was Joseph Smith een profeet?   Joseph Smith is de stichter en eerste president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij en vijf anderen hebben de kerk officieel op 6 april 1830gesticht in Fayette (New York, VS). […]

Lees Meer
Verzegeling of eeuwig huwelijk

Wat is een verzegeling?

Trouwen mormonen voor de kerk? Waarom trouwen mormonen “voor tijd en eeuwigheid”? Kunnen mormonen scheiden? Wat bedoelt men met een “eeuwig huwelijk”? Wat is een tempelhuwelijk?   Het gezin staat centraal in het heilsplan van Hemelse Vader. Zo centraal dat een gezin niet enkel voor hun bestaan hier op aarde bij elkaar hoort, maar voor […]

Lees Meer
Tiende en vastengaven

Waarom betalen mormonen tienden en vastengaven?

Waarom moeten mormonen 10% van hun loon af geven? Wat gebeurt er met al het geld dat de mormonen af geven? Wat zijn vastengaven? Wat zijn tienden?   Een tiende is letterlijk 10% van wat je verdient. Het gaat om een gebruik dat reeds in oudtestamentische tijden gekend was   . Het gaat hier niet om elk […]

Lees Meer
Mormonen zijn geen sekte

Zijn de mormonen een sekte?

Vormen de mormonen een sekte? Is het mormonisme een gevaarlijke sekte? Is de mormoonse kerk erkend? Dit is een moeilijke vraag, omdat ze eerst vereist dat we definiëren wat een sekte is. Strikt genomen is een sekte een geloofsgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als […]

Lees Meer
De Bijbel

Lezen mormonen in de Bijbel?

Hebben mormonen hun eigen Bijbel? Beschouwen mormonen de Bijbel als een heilig boek? Vinden mormonen het Boek van Mormon belangrijker dan de Bijbel? Mormonen beschouwen vier boeken als Schriftuur : De Bijbel (zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament) Het Boek van Mormon De Leer en Verbonden De Parel van Grote Waarde Voor mormonen […]

Lees Meer
Christus

Zijn mormonen christenen?

Geloven mormonen in Christus? Aanbidden mormonen Joseph Smith ipv Christus? De vraag is: wanneer is een groepering te beschouwen als christenen? Als men in zijn geloof en leven de leer en het evangelie van Christus centraal plaatst, is men christen. Er is meer dan bewijs genoeg dat mormonen Christus als hun leidsfiguur beschouwen.   De Kerk van Jezus […]

Lees Meer