Hemelse Moeder

  • Geloven mormonen in hemelse ouders?
  • Bidden mormonen ook tot een hemelse moeder?
  • Wat weten we over onze moeder in de hemel?

 

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leert haar leden dat alle mensen geliefde geesteskinderen zijn van een Hemelse Vader en een Hemelse Moeder. De verklaring hiervoor kan men volgens de mormonen terugvinden in de Schriften en openbaringen aan hun profeten in verband met wie God is en het goddelijk potentieel van alle mannen en vrouwen. De doctrine van een Hemelse Moeder is een geliefd en typisch onderscheidend element van het mormonisme.

 

Geen formele openbaring over Hemelse Moeder

Er is echter geen opgetekend rapport van een formele openbaring aan de profeet Joseph Smith over het bestaan van een Hemelse Moeder, maar enkele mormoonse vrouwen uit de eerste dagen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen herinnerden zich wel dat de profeet hen persoonlijk onderwees over het bestaan van een Hemelse Moeder1.

Joseph Smith sprak bijvoorbeeld over een Hemelse Moeder tegenover de derde presidente van de Zuster Hulp Vereniging (ZHV), Zina D. Young. Nadat zuster Young haar moeder verloren had, troostte de profeet haar door op haar vraag “Zal ik mijn moeder als mijn moeder herkennen als ik aan de andere zijde ben?” te antwoorden met “Jazeker. Zelfs meer dan dat, want je zal ook je eeuwige moeder, de vrouw van je Hemelse Vader, leren kennen.”2

 

Latere openbaringen over Hemelse Moeder

Latere kerkleiders hebben ook het bestaan van een Hemelse Moeder bevestigd. In 1909 onderwees het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen dat “alle mannen en vrouwen gelijken op hun universele Vader en Moeder en zijn letterlijk de zonen en dochters van een godheid.”

Elder Melvin J. Ballard schreef dat Hemelse Moeder gelijkwaardig is aan Hemelse Vader:

Het maakt niet uit welke hoogtes God bereikt heeft of nog zal bereiken, hij staat daarin niet alleen. Want aan zijn zijde staat een metgezel, in al haar glorie, gelijk aan zijn glorie. Zij is de Moeder van Zijn kinderen. Zo zeker als we een Vader in de hemel hebben, zo hebben we daar ook een Moeder: een glorierijke, verhoogde en edele Moeder. Ik realiseer mij dat dit een verbazingwekkende doctrine is voor sommigen. We moeten ons echter in rede laten handelen door te beseffen dat deze doctrine een openbaring is van God. 3

In “Het gezin: een proclamatie aan de wereld” verklaarden het Eerste Presidium en de Twaalf Apostelen: “Iedere persoon is een geliefde geesteszoon of -dochter van hemelse ouders en ieder heeft dus bijgevolg een goddelijke oorsprong en bestemming.”

 

Hemelse Moeder wordt niet aanbeden

Heiligen der Laatste Dagen richten hun verering op Hemelse Vader in de naam van Jezus Christus en bidden niet tot Hemelse Moeder. Ze volgen daarbij het patroon dat hen werd gegeven door Jezus Christus die zijn discipelen leerde “bid altijd tot de Vader in mijn naam”.

Mormonen worden dus geleerd te bidden tot Hemelse Vader maar president Gordon B. Hinckley zei: “Het feit dat we niet bidden tot onze Moeder in de hemel doet haar geenszins onrecht aan noch vernedert haar.”

Mormonen erkennen dat er over doctrine van een Hemelse Moeder nog niet zoveel geweten is en dat hun kennis over haar eerder beperkt is. Desalniettemin zullen de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen allemaal erkennen dat ze voldoende zekerheid hebben over de heiligheid van deze doctrine.

 

Voetnoten

  1. Zie “Becoming Like God”; zie ook Elaine Anderson Cannon, “Mother in Heaven,” in Encyclopedia of Mormonism, ed. Daniel H. Ludlow, 5 vols. (New York: Macmillan, 1992), 2:961
  2. Zie History of the Young Ladies’ Mutual Improvement Association of the Church of Jesus Christ of L.D.S., from November 1869 to June 1910
  3. Zie Sermons and Mission Services of Melvin Joseph Ballard

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.