Mormoonse avondmaalsdienst

  • Wat doen mormonen op zondag in de kerk?
  • Is iedereen welkom in de mormoonse kerk op zondag?
  • Mag ik als bezoeker van een mormoonse dienst van het brood en water nemen?
  • Waar kan ik een dienst bijwonen?
  • Zijn er bepaalde kledingsvoorschriften?

 

Op zondag komen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bijeen om aan het heilige avondmaal deel te nemen. Dit gebeurt op heel eenvoudige wijze. Onder leiding van het priesterschap – dit zijn alle mannen die waardig zijn om het priesterschap te dragen – wordt er water en brood ingezegend. Net zoals in de Bijbel beschreven staat, is dit volgens het gebod dat Christus heeft ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal.

 

Vlak voor zijn dood onderrichtte Jezus Christus zijn discipelen in het belang van het avondmaal. Hij zei dat het brood zijn lichaam voorstelde en de wijn het bloed dat Hij voor ons vergoten heeft. In de beginjaren van de kerk werd er wijn gebruikt, maar toen eenmaal het woord van wijsheid1 werd ingesteld, werd er ook tijdens de avondmaalsdienst overgeschakeld op water.

 

Heiligen der laatste dagen geloven dat het brood en het water niet letterlijk het lichaam en bloed van Christus zijn, in tegenstelling tot sommige andere christelijke denominaties. Voor hen zijn het zijn krachtige symbolische herinneringen aan het zoenoffer van Christus.

 

Deelname aan het avondmaal is voor mormonen een van de meest bijzondere momenten van de week. Getrouwe mannen die Gods heilige priesterschap dragen, spreken een bijzonder gebed uit over het gebroken brood. Het gezegende brood wordt vervolgens op schalen rondgediend. Iedereen kan hiervan nemen of weigeren. Als een lid zichzelf op dat moment niet waardig of in overeenstemming met de geboden van God vindt, zal hij of zij gewoon niet van de schaal nemen. Ook een niet-lid beslist zelf of hij van het brood neemt of niet.

 

Vervolgens wordt ook het water gezegend en rondgediend. Terwijl het avondmaal rondgediend wordt, iedereen over hun band met God nadenken, het zoenoffer van Jezus Christus indachtig zijn en zich voornemen om hun leven te beteren en om vergeving van hun fouten vragen. Voor mormonen is het wekelijks nemen van het avondmaal ook het moment waarop ze hun doopgeloften hernieuwen: ze vragen vergeving voor hun zonden en beloven het vanaf dan beter proberen te doen.

 

Wat gebeurt er na het avondmaal?

 

Een mormoonse avondmaalsdienst wordt meestal geleid door een bisschop, de onbezoldigde leider van een kerkgemeente, of door een van zijn raadgevers. Een dienst begint steeds met een openingslofzang waarbij iedereen meezingt, gevolgd door een openingsgebed door één van de leden. Na enkele mededelingen, begint het eigenlijke avondmaal met een lofzang en het ronddelen van het brood en water.

 

Vervolgens volgen enkele toespraken. Enkele leden wordt gevraagd zich voor te bereiden om een toespraak over een bepaald onderwerp te houden, maar niemand is verplicht dat te doen. Soms zijn er gastsprekers die een toespraak over een bepaald onderwerp geven, meestal in verband met hun roeping. Vaak is er nog een tussenlofzang. Aan het einde van de dienst volgt er nog een slotlofzang en een slotgebed.

 

Een keer per maand wordt er een bijzondere vasten-en-getuigenisdienst gehouden. Leden vasten dan en krijgen de gelegenheid om iets te vertellen over, of te getuigen van, Jezus Christus en zijn evangelie. Bijna in alle kerkgemeentes is er één keer per maand ook een gastendienst. Iedereen is elke zondag welkom, maar één maal per maand zal men extra aandacht geven aan bezoekers, oa door toespraken te geven die voor iedereen, inclusief niet-leden, eenvoudig te begrijpen zijn. Vaak is er na zo’n gastendienst de mogelijkheid om nog na te praten tijdens een eenvoudige lunch, waarop ook de gasten uitgenodigd zijn.

 

Mormonen zijn heel gastvrij en zullen makkelijk kennissen en vrienden eens uitnodigen om mee te gaan op zondag. Als u zo’n uitnodiging krijgt en daar liever niet op ingaat, kan u dat beleefd weigeren zonder schrik om iemand te kwetsen. Mormonen bieden hun geloof graag aan, maar willen het niet opdringen. Tijdens een bezoek zal u ook merken dat men graag u leert kennen, maar als u te kennen geeft liever afstand te houden, zal niemand daar aanstoot aan nemen.

 

Een avondmaalsdienst duurt 70 minuten. Mormonen spenderen op zondag echter drie uren in de kerk. Na de avondmaalsdienst is er nog 40 minuten zondagsschool gevolgd door 50 minuten raadsvergadering, waarbij de mannen, vrouwen en kinderen apart samen komen. Gasten mogen vrij aansluiten bij deze vergaderingen. Vaak is er voor gasten en nieuwe leden tijdens de zondagsschaal een aparte beginnersklas.

 

Bezoekers zijn welkom tijdens een avondmaalsdienst

 

Als u graag eens een dienst zou willen bijwonen, dan kan op op maps.lds.org opzoeken welke lokatie het makkelijkst voor u te bereiken is. Daar kan u tevens vinden om wat uur de diensten starten. Als u aankomt en niet goed weet waar naartoe, vraag gerust hulp. Als u jongemannen of jongevrouwen ziet met het typische zwarte naamplaatje met daarop hun naam – beginnend met Elder of Zuster – spreek hen zeker aan. Zij zijn er om u te helpen.

 

U zal merken dat de mannen vrijwel allemaal een pak en das dragen met een wit hemd en vrouwen in jurken of rokken niet korter dan boven de knie dragen. Als gast bent u geenszins verplicht deze kledingsnorm te volgen, maar als u dat op voorhand weet, kan u zelf kiezen of u liever niet uit de toon valt.

 

Schrik niet als u de vraag krijgt of u “onderzoeker” bent. Men verwacht dan niet dat u met een academische studie van het mormonisme bezig bent. De vraag houdt in of u overweegt om lid te worden of op zijn minst interesse heeft in het evangelie of met andere woorden “iemand die onderzoekt of het de moeite waard is”. Mormonen hebben soms bepaalde woordenschat – mormon lingo – die voor buitenstaanders onbegrijpbaar is, maar vraag gewoon wat men bedoelt als u het niet begrijpt. Het zijn geen geheime codewoorden, maar vaak afkortingen voor veel gebruikte mormoonse begrippen.

 

 

 

Voetnoten

  1. Zie Waarom drinken mormonen geen alcohol of koffie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.