Doopvont in de tempel waar plaatsvervangende dopen voor de doden plaats vinden

  • Waarom verrichten mormonen plaatsvervangende dopen in hun tempel?
  • Waarom vinden mormonen familiegeschiedenis belangrijk?
  • Waarom onderhouden mormonen grote genealogische databanken?
  • Wat is FamilySearch?

 

Mormonen geloven in het Heilsplan1. Ze geloven dus dat ze nadien kunnen terugkeren bij God op enkele voorwaarden, waaronder het feit dat ze gedoopt moeten zijn.

Jezus Christus heeft zelf gezegd dat de doop essentieel is voor het eeuwig heil van iedereen die op aarde heeft geleefd2. Maar veel mensen hebben nooit de kans gekregen om te horen over Jezus, laat staan om gedoopt te worden door iemand met het juiste priesterschapsgezag. Het zou dan ook onrechtvaardig zijn om al die mensen te moeten zeggen dat hun kans verkeken is om terug bij hun Hemelse Vader te kunnen gaan wonen.

Mormonen stellen dat God in al zijn barmhartigheid daarvoor een oplossing bedacht heeft, namelijk de praktijk van plaatsvervangend dopen. Mormonen baseren zich daarbij op de Bijbel, meer bepaald op een passage uit een brief van de apostel Paulus3:

Wat zullen anders zij doen die voor de doden ​gedoopt​ worden, als de doden helemaal niet ​opgewekt​ worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden ​gedoopt?

Dit gebruik is hersteld met de wederoprichting van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De profeet Joseph Smith heeft tijdens een begrafenis in augustus 1840 voor het eerst over de doop voor de doden gesproken. Hij las een groot gedeelte uit 1 Korintiërs 15 voor, waaronder vers 29, en kondigde aan dat de Heer de kerkleden zou toestaan om zich voor hun overleden vrienden en familieleden te laten dopen.

De doop voor de doden wordt door leden van de kerk in tempels over de hele wereld verricht. Mensen vragen zich soms af of het stoffelijk overschot van de overleden persoon hier op de een of andere manier bij betrokken is. Dat is niet het geval. De persoon die als plaatsvervanger optreedt gebruikt alleen de naam van die persoon.

 

Vrije keuze om de doop te aanvaarden of niet

Mormonen laten zich dus vooral dopen in de plaats van hun overleden voorouders. Deze hebben dan de vrije keuze in het hiernamaals om die doop te aanvaarden of niet. Dit werk kan uitsluitend gebeuren door trouwe leden die toegang hebben tot de tempels. In tegenstelling tot de hogere verbonden, kan dit werk gedaan worden door leden vanaf de leeftijd van twaalf jaar.

Het is dus een grote misvatting dat mormonen op die manier iedereen zonder meer lid wil maken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen door hen na hun overlijden te dopen. In hun ogen is het een geschenk dat vrijblijvend kan aanvaard worden of niet door de overledenen.

Mormonen worden gevraagd zich in de eerste plaats te richten op hun eigen overleden voorouders en familieleden. Het wordt sterk afgeraden om zich te laten dopen voor wildvreemden, hoewel ze geloven dat het uiteindelijk voor iedereen die ooit geleefd heeft nodig zal zijn.

Uiteraard zijn er altijd overijverige leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dat heeft er in het verleden toe geleid dat er controverses ontstonden over het feit dat leden van het Huis van Oranje of Joodse overledenen van de Holocaust gedoopt werden. Inmiddels zijn daar duidelijke afspraken over en mormonen die zich hieraan niet houden, kunnen hiervoor berispt worden.

Om duplicatie te voorkomen houdt de kerk bij welke overleden personen zijn gedoopt. Dit heeft dus niks te maken met een ledenbestand en de gedoopte overledenen worden dus niet als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen beschouwd.

 

Familiegeschiedenis is belangrijk voor mormonen

Om die redenen hebben mormonen altijd veel aandacht voor hun stamboom en doen ze uitgebreid genealogisch onderzoek. Mormonen voelen zich omwille van hun geloof in eeuwige families verplicht om banden te smeden met hun reeds lang overleden voorouders. Om de leden hierin te helpen, heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een aantal initiatieven lopen.

Zo hebben zij zich altijd ingespannen om archieven zoals doop- en bevolkingsregisters (met geboortes, huwelijken en overlijdens) te behouden voor vernietiging door deze op microfilm te kopiëren. Meestal gebeurt dit in samenwerking met de lokale overheden, die in ruil voor toegang tot de archieven, gratis kopieën krijgen van de microfilms. Sommige kerken echter hebben na een tijd de mormonen afgeschermd van hun archieven, net vanuit de misvatting dat mormonen op die manier iedereen lid willen maken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Mormonen hebben echter nooit deze informatie louter voor zichzelf willen houden. De microfilms worden in één van de beste bewaarplaatsen ter wereld bewaard, in een kluis diep in een berg in Utah. Kopieën van deze microfilms zijn echter altijd aan te vragen via Family History centers wereldwijd of online te raadplegen.

 

FamilySearch: grootste stamboom database ter wereld

Om het online opzoekwerk te vergemakkelijken doet De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen net het zelfde als heel wat genealogische verenigingen. Ze typen de informatie van de handgeschreven registers over in een databank zodat opzoekingswerk nadien veel makkelijker kan gaan.

Zo kan iedereen wereldwijd gratis toegang hebben tot FamilySearch om op zoek te gaan naar hun voorouders. Er liggen echter nog miljoenen archieven die nog geïndexeerd moet worden. Iedereen, zowel leden als niet-leden, kunnen daar een handje bij helpen via een gratis tool4.

Deze gegevens worden wereldwijd door talloze genealogische specialisten geraadpleegd en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen stelt duidelijk dat dit niks te maken heeft met iedereen zomaar lid van hun kerk te maken.

Voetnoten

  1. Zie ook “Wat is het Heilsplan volgens de mormonen?
  2. Zie Johannes 3:5
  3. Zie 1 Korintiërs 15:29
  4. Het zogenaamde Indexing Program
Tagged:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.