Jezus Christus - eeuwig leven - heilsplan

  • Wat is Gods plan van geluk?
  • Wat is het mormoonse heilsplan?
  • Waar komen we vandaan? Wat doen we hier? Waar gaan we naartoe?

 

Mormonen geloven een zeer specifiek plan van God omtrent ons bestaan. Ze geloven dat wij eeuwige zielen hebben en dat we al bestonden voor we op aarde kwamen en dat we allemaal eeuwig blijven bestaan na onze dood.

 

Voorsterfelijk bestaan en bekendmaking van het heilsplan

Mormonen beweren dat we in ons voorsterfelijk bestaan reeds leefden bij God als Zijn kinderen. We leefden er allemaal samen, als één grote familie. Als geesteskinderen van God leerden we daar dat we onbegrensde mogelijkheden hebben, als we maar willen leren.

Zoals alle kinderen, moesten we ooit het ouderlijk huis verlaten om zelf ervaring op te doen. Omdat God wist dat we fouten zouden maken en dus als zondige wezens nooit bij Hem konden terugkeren zonder dat we zelf zouden boeten voor onze zonden, heeft Hij in een plan van geluk voorzien.

Dit heilsplan draait rond het feit dat zijn één van zijn kinderen zichzelf zou opofferen en onze zonden op zich zou nemen. Jezus Christus en Lucifer wilden dit beiden doen. Lucifer echter wilde alle eer voor zichzelf en wou de mens ook geen keuzevrijheid geven. Christus wilde echter wel het plan van zijn Hemelse Vader volgen. Bijgevolg werd Hij gekozen om als Heiland te dienen.

Lucifer was het hier niet mee eens en samen met een derde van alle geesteskinderen vocht hij een oorlog uit met Christus en Zijn volgelingen. Christus overwon en Lucifer en zijn volgelingen werden gestraft door hen de kans te ontnemen geboren te worden met een lichaam op aarde en dus bijgevolg kunnen ze geen verdere groei meer meemaken.

 

Leven op aarde als proeftijd

De rest van de geesteskinderen krijgen echter wel een sterfelijk lichaam en worden geboren op aarde. Het doel van het leven op aarde is volgens de mormonen een proeftijd enerzijds, maar anderzijds een kans om veel te leren.

Belangrijk principe hierin is de keuzevrijheid, die Adam en Eva ook al kregen. Zij kregen immers de keuze om van de boom van wijsheid te eten en vervolgens een sterfelijk leven te leiden doch het verschil te leren kennen tussen goed en kwaad of om dat niet te doen. Dan echter zouden er geen mensen meer geboren worden en zou niemand de kans krijgen om verder te leren en te groeien.

Maar Eva beet in de appel en de rest van het verhaal kent iedereen. Adam en Eva werden uit de hof van Eden verstoten en de mensheid ontstond.

Mormonen vinden het dus enorm belangrijk om een goed leven te leiden en zelf de juiste keuzes te maken. Ze geloven dat als ze het evangelie van Christus volgen en Zijn geboden onderhouden, dat ze de kans krijgen om terug te keren bij God omdat Jezus als bemiddelaar dan hun zonden op zich neemt. Om dezelfde reden zullen mormonen goed voor mekaar zorgen, enorm veel belang hechten aan zelfredzaamheid en altijd willen bijleren.

 

Na de lichamelijke dood

Nadat ons lichaam hier op aarde sterft, keert men volgens de mormonen terug naar de geestenwereld. Mormonen geloven dat deze opgedeeld is in een paradijs voor hen die het evangelie van Christus hebben gevolgd en zich correct hebben laten dopen en andere verordeningen hebben gekregen en een gevangenis waarin de geesten zitten die deze stap nog moeten zetten. Maar iedereen krijgt alsnog de kans Christus te volgen en de gevangenis te verlaten.

Daarom dopen de mormonen plaatsvervangend hun voorouders. Deze hebben dan zelf de keuze in het hiernamaals om dit te aanvaarden of niet. Als ze dat doen, kunnen ze in het paradijs gaan wonen.

Op een bepaald moment zal Christus terugkeren naar de aarde. Mormonen geloven dat dit niet meer zo lang zal duren, daarom noemen ze ook de Heiligen der Laatste Dagen. Wanneer Christus terug komt, zal Hij zelf duizend jaar regeren op aarde en zullen de heiligen hun lichaam terugkrijgen en samen op aarde werken voor het zieleheil van iedereen die ooit geleefd heeft.

 

Het millennium en eeuwig leven

Na dat millennium zullen ook de andere geesten hun lichaam terug krijgen en zal iedereen geoordeeld worden. Dankzij de verzoening van Christus zullen diegene die Zijn evangelie gevolgd hebben en zich bekeerd hebben van hun zonden en alle verordeningen hebben gekregen, inclusief een eeuwig huwelijk 1 hebben gesloten, de kans krijgen om het hoogste hemelrijk, het celestiale koninkrijk, binnen te gaan. De andere geesten die weliswaar goed hebben geleefd, maar Christus niet als Heiland hebben aangenomen, mogen het tweede, het terrestriale koninkrijk binnengaan. De anderen, de slechteriken zeg maar, gaan het derde, het telestiale koninkrijk in. De zwaarste zondaars echter zullen samen met Lucifer en zijn volgelingen verblijven in de buitenste ring van duisternis blijven.

Iedereen blijft dus eeuwig bestaan, maar het eeuwig leven is volgens de mormonen de kans om het hoogste koninkrijk binnen te gaan en terug te keren bij God en verder te evolueren om uiteindelijk als Zijn erfgenamen zelf goden te worden.

 

Bovenstaande is een korte samenvatting van de kern van het mormoonse geloof. Mormonen bestuderen dit hun ganse leven en bibliotheken vol met boeken gaan over de details over de talrijke openbaringen over dit Heilsplan 2. Sommige mormonen weten er dan ook aanzienlijk meer over dan anderen.

Voetnoten

  1. zie ook “Wat is een verzegeling?
  2. meer kan je lezen op mormon.org

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.