Joseph Smith

  • Wie heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gesticht?
  • Was Joseph Smith een profeet?

 

Joseph Smith is de stichter en eerste president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij en vijf anderen hebben de kerk officieel op 6 april 1830gesticht in Fayette (New York, VS). Joseph presideerde de kerk tot hij op 27 juni 1844 vermoord werd.

Joseph Smith jr. is op 23 december 1805 in Sharon (Vermont, VS) geboren. Zijn ouders waren Joseph Smith sr. en Lucy Mack. Hij was het vijfde van elf kinderen in een arm boerengezin. Twee van zijn broers en zussen stierven jong. Omdat zijn ouders geen geld hadden om hem naar school te sturen, genoot Joseph slechts drie jaar basisonderwijs. Het meeste heeft Joseph samen met zijn broers en zussen thuis geleerd, voornamelijk leren lezen met de Bijbel als tekstboek.

Volgens zijn vriend Parley Pratt was Joseph 183 cm groot, ‘sterk en actief, lichte gelaatskleur, blond haar, blauwe ogen en weinig baardgroei.’ Daar Joseph ‘vrolijk van karakter’ was, deed hij graag mee met kinderspelletjes, ook kon hij een potje worstelen en ‘stoktrekken’ waarderen. Dat is hem trouwens later verweten, wanneer bezoekers hem kwamen opzoeken en ze het onbetamelijk vonden dat een profeet van God op de grond met zijn kinderen zat te spelen.

Toen Joseph zeven jaar was, kreeg hij tyfus. Hoewel hij na twee weken weer beter was, hield hij er wel een pijnlijke infectie in het bot van zijn been aan over. Toen bleek dat de infectie verder woekerde, besloot de dokter over te gaan tot amputatie. Josephs moeder wist de arts ervan te overtuigen nog eenmaal te opereren. Daarop heeft de arts het geïnfecteerde deel van het bot weg gehaald met een beitel, zonder verdoving of degelijke medische voorzieningen. Joseph weigerde aan het bed vastgebonden te worden of sterkedrank te gebruiken om de pijn te verzachten. Hij doorstond de ganse operatie in de armen van zijn vader. Hij heeft nog drie jaar op krukken moeten lopen en heeft de rest van zijn leven lichtjes met zijn been getrokken.

Joseph Smith huwde met Emma Hale op 18 januari 1827. In de zeventien jaar dat zij getrouwd waren, kregen zij elf kinderen, van wie er twee waren geadopteerd. Joseph en Emma’s eerste drie kinderen stierven enkele uren na de geboorte. In 1831 adopteerden zij een tweeling, van wie er één, een jongetje, in zijn eerste levensjaar stierf. In de twaalf daaropvolgende jaren kreeg Emma nog zes zoons, waarvan er twee jong stierven. De jongste werd vijf maanden na Josephs dood geboren.

In 1820 raakte de 14-jarige Joseph in de war over godsdienst. In die periode was er een turbulente periode aan de gang omtrent geloof in de omgeving van New York. Joseph kon zelf niet opmaken bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Na een tekst in het Nieuwe Testament te hebben gelezen 1 ging hij naar het bos om te bidden.

Joseph heeft nadien verklaard dat God en Jezus Christus aan hem verschenen.

‘[Ik} zag (…) recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel.’ In dat licht zag hij twee personen staan — een van hen noemde Joseph bij naam, wees op de ander en zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen noemen die ervaring ‘het eerste visioen’.

 

Vertaling van het Boek van Mormon

Joseph Smith is wellicht het meest bekend geworden door zijn vertaling van het Boek van Mormon. De leden van de kerk geloven dat Joseph op aanwijzing van de engel Moroni naar een heuvel bij Palmyra (New York) is gegaan, waar hij een oude kroniek in ontvangst nam van die engel. De kroniek, gegraveerd op gouden platen, bevatte de geschiedenis van een volk dat vóór en na de tijd van Christus in Amerika heeft gewoond. Joseph heeft de platen in ongeveer drie maanden vertaald, waarna het Boek van Mormon in 1830 werd uitgegeven.

 

Redacteur, ondernemer, presidentskandidaat en profeet

Hoewel Joseph quasi geen scholing had gekregen, ontwikkelde hij zich later toch tot redacteur en ondernemer. In de jaren dat hij de jonge kerk leidde, gaf hij vorm aan een internationaal zendingsprogramma en stichtte hij de Zuster Hulp Vereniging (ZHV), nu nog steeds één van de grootste vrouwenorganisaties ter wereld. Onder zijn leiding werden er drie steden gesticht en twee tempels gebouwd. De mormonen werden onder zijn leiding zeer vaak vervolgd door gepeupel, dat er uiteindelijk de oorzaak van was dat de kerkleden uit alle drie steden werden verdreven.

De leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen maakten in januari 1844 bekend dat Joseph Smith zich kandidaat had gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. Dit deed hij omdat zowel de godsdienstige als de burgerrechten van de heiligen der laatste dagen met voeten waren getreden. Men bracht dat ettelijke keren onder de aandacht van de federale overheid had gebracht, maar tevergeefs.

Met zijn politieke programma wilde Joseph Smith bewerkstelligen dat de federale regering zou ingrijpen als de religieuze en burgerrechten van eender wie, dus ook van andere religies, door vervolging in gevaar kwamen. Joseph en zijn broer werden echter in juni van datzelfde jaar door een bende werden gedood, waardoor zijn presidentskandidatuur in de kiem werd gesmoord.

 

Dood van Joseph Smith

Joseph en zijn oudere broer Hyrum werden op 27 juni 1844 door een bende van tweehonderd man aangevallen en doodgeschoten. De broers, ten onrechte verdacht van ordeverstoring en verraad, hadden zich uit eigen beweging aangegeven, waarna ze in Illinois gevangen waren gezet. Joseph was 38 jaar, Hyrum 44.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen telt nu bijna 16 miljoen leden. De heiligen der laatste dagen eren Joseph Smith als profeet, net zoals zij de Bijbelse profeten als Mozes en Jesaja eren, maar ze vereren hem niet als een goddelijk wezen. De echte leider van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was en is nog steeds Jezus Christus.

 

Was Joseph Smith een profeet van God?

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen redeneren altijd in een cirkel. Als het Boek van Mormon waar is, dan is Joseph Smith een profeet. Er is echter ook kritiek te horen op het feit dat slechts een beperkt aantal mensen de platen hebben gezien (hun getuigenis hierover staat opgetekend in ieder exemplaar van het Boek van Mormon) en dat Joseph Smith deze platen zou vertaald hebben aan de hand van een ziener steen die hij in een hoed plaatste waarbij hij vervolgens zijn hoofd in die hoed stak en de tekst aan een schrijver dicteerde. Langs de andere kant kon Joseph Smith amper lezen en schrijven en was hij onvoldoende geschoold om zo’n boek volledig te verzinnen.

Tegenstanders wijzen vaak ook op fouten van Joseph Smith. Hij was zeker niet perfect als mens en heeft fouten gemaakt. Niemand wil als mens veroordeeld worden omdat hij of zij niet perfect is, maar van een profeet wordt dat wel verwacht. Terwijl de Bijbel aangeeft dat God vaak zwakke mensen kiest als profeet om hen de kans te geven bij te leren. Het blijft een boutade in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen dat iedereen een perfecte profeet wil, hoewel de kerk zelf aangeeft dat enkel Christus perfect was als enige mens ooit.

Het zal altijd voer van discussie blijven tussen voor- en tegenstanders en dus een pure geloofskwestie.

Voetnoten

  1. Brief van Jakobus 1:5

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.