Tiende en vastengaven

 • Waarom moeten mormonen 10% van hun loon af geven?
 • Wat gebeurt er met al het geld dat de mormonen af geven?
 • Wat zijn vastengaven?
 • Wat zijn tienden?

 

Een tiende is letterlijk 10% van wat je verdient. Het gaat om een gebruik dat reeds in oudtestamentische tijden gekend was 1 2 3.

Het gaat hier niet om elk jaar 10% van wat je bezit te geven, maar wel minstens 10% van wat je verdient, van je opbrengsten, terug aan de Heer te geven. Dankzij de schepping en alles waar God Zijn kinderen mee zegent, krijg je alles en het enige wat God terug vraagt is 10%.

Getrouwe leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen betalen dan ook met veel geloof een tiende deel van hun inkomen als tiende. Dit geld wordt gebruikt voor oa:

 • De bouw en onderhoud van tempels, kerkgebouwen en andere gebouwen.
 • De algemene middelen van de kerk (waaronder ook personeel).
 • De financiering van het zendingswerk.
 • Materiaal dat in lessen en organisaties van de kerk wordt gebruikt.
 • Tempelwerk, familiegeschiedenis en veel andere belangrijke activiteiten van de kerk.
 • Onderwijs.

Het is belangrijk om er bij stil te staan dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een kerk is die draait op vrijwilligers. Er is geen betaalde clerus. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft wel personeel in dienst om gebouwen te onderhouden, publicaties uit te geven enz… maar het merendeel van het werk wordt gedaan door mensen die zich vrijwillig inzetten. Toch heeft een instituut als De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ook geld nodig voor allerlei taken en de leden dragen daar dus zelf in bij, liever dan afhankelijk te zijn van de goodwill van overheden.

In de Bijbel belooft God immers dat wie getrouw tiende betaalt, hiervoor gezegend zal worden. Het is één van de weinige keren dat God zegt “test mij hier maar in” 4. Mormonen hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat wie tiende betaald, altijd zal voortgeholpen worden. Een tiende betalen staat voor getrouwe mormonen dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Men zal liever eerst een tiende betalen vooraleer men andere uitgaven doet.

Een tiende betalen is trouwens ook één van de voorwaarden die geldt om tempelwaardig te zijn en om beroep te kunnen doen op het vastengavenfonds.

 

Vastengaven: bijdragen aan het goede werk van de kerk

Mormonen hebben ook de richtlijn om minstens één dag per maand te vasten. Ze kennen geen gebruik van één lange vastenperiode per jaar zoals de 40 dagen vasten in vele christelijke religies of de ramadan bij de moslims. Vasten wordt in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gezien als een manier om dichter bij God te komen, meer aandacht te hebben voor het spirituele en het gebed te versterken.

Mormonen vasten normaal gezien elke eerste zondag van de maand. Na de avondmaaltijd op zaterdag onthouden ze zich van eten en drinken tot het tijd is voor de avondmaaltijd op zondag. Dit wordt gevraagd aan alle mormonen die hier qua fysieke en mentale gezondheid toe in staat zijn. Wie ziek is bijvoorbeeld, moet niet vasten en wordt daar ook niet op aangerekend.

Mormonen geven vervolgens het geld dat ze uitsparen door een dag niet te eten en te drinken aan de kerk. Men vraagt om een royale vastengaven te geven. Mensen die het financieel breed hebben, zullen spontaan meer geven om het vastengavenfonds te spijzen.

Dit staat los van de tienden en deze vastengaven worden specifiek gebruikt om mensen in nood te helpen. Dat gaat zowel om mensen van de eigen gemeente of wijk – bijvoorbeeld iemand is zonder werk gevallen en kan die maand zijn huur niet betalen – tot wereldwijde acties bij rampen en ontwikkelingshulp. Al deze goede werken worden gedaan zonder het constant te verkondigen.

Leden die in de problemen zitten, kunnen aankloppen bij hun bisschop of gemeentepresident (de lokale leider) voor hulp, op voorwaarde dat ze tienden betalen. God gebruikt zijn volgelingen natuurlijk als Zijn handen en op die manier zorgt de kerk er voor dat met christelijke naastenliefde niemand in de kou staat en dat de belofte in Maleachi 3:10 voldaan wordt. Tegelijk zal er ook meteen gekeken worden welke hulp er nodig is om te zorgen dat iemand weer zo snel mogelijk op eigen benen kan staan, want De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen draagt zelfredzaamheid hoog in het vaandel.

Voetnoten

 1. Genesis 14:17-20
 2. Hebr. 7:1–2, 9
 3. Deut. 14:22, 28
 4. Maleachi 3:10

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.