Mormonen en polygamie

  • Trouwen mormonen met meerdere vrouwen?
  • Waarom worden mormonen altijd verbonden met polygamie?
  • Zijn alle mormonen polygamisten?

Als er iets over mormonen in de media verschijnt, dan heeft het heel vaak te maken met polygamie: een man die getrouwd is met meerdere vrouwen. Dit blijft het meest hardnekkige foute kenmerk dat nog steeds overleeft.

Ja, onze kerk heeft in haar beginperiode polygamie gekend. De eerste profeet van deze nieuwe bedeling, een ander woord voor een periode waarin het evangelie in zijn volheid gekend is op aarde, Joseph Smith1 en beperkt aantal andere leden hebben op gebod van de Heer meervoudige huwelijken aangegaan, hoewel ook zij moeite hadden met dit gebod.

Het basisgebod van God blijft evenwel: één man, één vrouw2. Enkel als Hij zelf de opdracht geeft, kan er een periode van polygamie zijn. We lezen in de Bijbel dat Hij dat gebod onder andere aan Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, David en Salomo heeft gegeven.

In 1890 ontving president Wilford Woodruff een openbaring dat de leiders van de kerk de uitoefening van het meervoudig huwelijk niet meer mochten prediken3.

Waarom heeft God het meervoudig huwelijk voor een beperkte tijd ingesteld? In een openbaring lezen we dienaangaande dat “Want, zegt de Heer der heerscharen, als ik voor Mijzelf nageslacht wil doen opstaan, zal Ik mijn volk gebieden”. Met andere woorden, we zien in de Schriften het patroon dat als God Zijn volk opnieuw roept en de kerk herstelt op aarde, Hij heel vaak een versnelling aan de groei van zijn kerk geeft door het meervoudig huwelijk.

 

Geen polygamie in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Maar voor alle duidelijkheid: momenteel is er dus geen polygamie in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De programma’s op TV en de artikels in de kranten vermelden soms dat het gaat om “fundamentalistische mormonen”. Dat zijn splintergroepen die na 1890 zijn afgesplitst van onze kerk en die vinden dat het gebod voor meervoudig huwelijk nog steeds van toepassing is.

President Gordon B. Hinckley heeft in de algemene oktoberconferentie van 1998 het volgende over polygamie in de kerk gezegd:

‘Ik wil categorisch ontkennen dat deze kerk ook maar iets te maken heeft met de mensen die een polygaam huwelijk hebben. Zij zijn geen lid van deze kerk. De meesten zijn er nooit lid van geweest. Zij overtreden de burgerlijke wet. Zij weten dat zij de wet overtreden. Zij zijn onderworpen aan de straffen die daarop staan. Uiteraard heeft de kerk geen enkele jurisdictie in deze aangelegenheid.’

‘Als wij erachter komen dat een van onze leden een meervoudig huwelijk heeft, wordt hij of zij geëxcommuniceerd, de zwaarste straf die de kerk kan opleggen. De mensen die hierbij betrokken zijn, overtreden niet alleen rechtstreeks de burgerlijke wet, maar zij overtreden ook de wet van deze kerk. Een van onze geloofsartikelen is bindend voor ons. Er staat in: “Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet” (Geloofsartikelen 1:12).’

 

Duidelijker kunnen we het niet stellen.

 

Voetnoten

  1. Fairmormon: Joseph Smith and Polygamy
  2. Jakob 2:27-30
  3. Officiële Verklaring 1

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.