De Bijbel

  • Hebben mormonen hun eigen Bijbel?
  • Beschouwen mormonen de Bijbel als een heilig boek?
  • Vinden mormonen het Boek van Mormon belangrijker dan de Bijbel?

Mormonen beschouwen vier boeken als Schriftuur 1:

  1. De Bijbel (zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament)
  2. Het Boek van Mormon
  3. De Leer en Verbonden
  4. De Parel van Grote Waarde

Voor mormonen bevatten deze vier boeken allemaal het woord van God. Er is geen voorkeursvolgorde in deze boeken, maar het Boek van Mormon krijgt natuurlijk wel veel aandacht omdat het een boek is dat uniek is als schriftuur voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Mormonen krijgen de raad om elke dag de Schriften (eender welke) te bestuderen, maar zeker specifiek ook elke dag in het Boek van Mormon te lezen.

De Bijbel is het fundament van het christendom en is een testament van Jezus Christus. Het Oude Testament bevat voor profetieën over de komst van Christus en het Nieuwe Testament getuigt over Zijn bediening en de jonge kerk die Christus zelf gesticht heeft.

Geen mormoonse Bijbel

Mormonen gebruiken ook geen “mormoonse” versie van de Bijbel. Zij lezen dezelfde Bijbel als andere christenen. Nu ja, dezelfde Bijbel… Er is niet zoiets als dé Bijbel. Daarvan zijn verschillende vertalingen en versies in omloop. Binnen het christendom verschilt de voorkeur voor een bepaalde versie ook vaak per stroming. Katholieken gebruiken in het Nederlands taalgebied nogal vaak de Willibrord vertaling, terwijl Nederlandse protestanten de Statenvertaling verkiezen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geeft voor iedere taal aan welke vertaling volgens hen het best bruikbaar is omdat die best aangeeft wat de tekst wil zeggen2. Voor Nederlandstaligen is dat onlangs zelf gewijzigd. Tot 2016 werd de NBG 1951 aangeraden: een versie met een nogal oud taalgebruik die soms moeilijk te verstaan was. Momenteel gebruiken Nederlandstalige mormonen de Herziene Statenvertaling uit 2010.  Voor en engelstaligen wordt steevast naar de King James Version verwezen.

Er wordt soms wel gewag gemaakt van een mormoonse versie. Dit is omdat de profeet Joseph Smith door openbaring bepaalde stukken van de Bijbel heeft “opnieuw vertaald”3. Iedere taalkundige of bijbelexpert zal u kunnen vertellen dat met vertaling op vertaling door 2000 jaar geschiedenis heen, er wel hier en daar fouten zijn in geslopen, die soms verwarrend kunnen zijn. Of dat er zelfs stukken werden weggelaten. Er zijn inderdaad delen uit de Bijbel die door Joseph Smith opnieuw zijn aangevuld, maar er is geen aparte mormoonse versie van de Bijbel gemaakt.

Voetnoten

  1. lees meer in dit artikel
  2. Lijst van voorkeursvertalingen per taal
  3. The Joseph Smith Translation

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.